Публична игра в Италия | Какво ще бъде бъдещият сценарий?

Как ще играе обществеността в нашата страна в бъдеще?

Светът на игра и забавленията, както обикновено, се срещат отново в Римини на пролетната земя, класическия водещ панаир за южните европейски страни, пристигнали на 28-то издание. Има много теми, взети под внимание като бъдещето на обществената игра в нашата страна, близо до революция, която минава между поканите за търгове за освобождаване на концесии на залагания, онлайн и бинго.

Въпреки това, целият сектор на обществеността се променя и по отношение на предложението и новите нужди на играчите: това каза, следователно трябва да приложите малка реорганизация на # връзката # производствени точки. Говорим за това и много повече в една от днешните конференции в пролетта Енада, тъй като е и възможност да се срещнем с видни хора на пазара като Марко Касталдо, генерален мениджър на Microgame, а не на юридическия директор на кода, Stefano Natalicchio.

Темите, обхванати в конференцията, озаглавена «Онлайн, дребно и залагания: развитието на офертата с оглед на новите разговори казино игри безплатно онлайнТе са най-новите граници в света на онлайн игрите, свързани с новите възможности за пазара на залагания, които променят цялата оферта на италианската игра. Съществуват и интересни последици, които можете да имате върху точките на дребно и продажбите. За да научите повече за всички нови възможности за игра, настоящето и бъдещето, беше организиран семинар, който обяснява как нуждите на играчите се променят внезапно, като го доведе до пътя на многоканала.

Според Maurizio Ughi, друга важна фигура, присъстваща на конференцията, ние ще имаме в действителност в близко бъдеще, най-малко десет хиляди магазини, където е възможно да се заложи: Целевият лидер 2016 г. също обяснява как се определя крайният срок в Край на април, в рамките на който ще се планира медиацията да достигне до местните власти. От всичко, което ще бъде решено, можем да обясним новото оформление за разпространението на играта в Италия. Както често се случва в нашата страна, правителството е позволило да премине твърде дълго, така че възможността за данъчната делегация да приветства възможността, за която всички служители в сектора, сега, сега трябва да наблюдават, така че всички да се очакват в новия закон Стабилността е дадена.

Но проблемите не само се отнасят само до сектора на залаганията, всъщност, дори светът на Биндо търси отговори: например по различни причини, бинго стаята ще се възползва максимално от типологията на най-подходящия локал, за да развие доставката на всички Игрите по правен начин, на физическо място. Новият закон за стабилността на 2016 г. не изглежда да пътува по правилните песни: според кодера на Stefano Natalicchio di, само нуждите на асоциациите на дилърите бяха взети под внимание, без да се гледа на 360 градуса. Освен това трябва също така да преодолеем цялата техническа административна бюрокрация, която представлява спирачка за развитието и иновациите, без да позволява на дилърите на Бинго да приемат нови техники и решения за съживяване на играта. И накрая, играта на Бинго беше леко повредена, когато в дъното представлява, както онлайн, така и на живо, форма на нискорискови забавления.